Szkolenia dla firm są wyceniane indywidualnie, ich cena przede wszystkim zależy od agendy spotkania (liczb godzin i ekspertów towarzyszących mi podczas spotkania). Dla przykładu szkolenie jednodniowe zaczyna się od kwoty 4 500 zł netto, a szkolenie dwudniowe od kwoty 11 500 zł netto.